vastgoed adviseur; consultant

Ad van de Wouw is een veelzijdig  register Taxateur en  adviseur voor bedrijfspanden, woningen, en  agrarisch vastgoed. In de stad, het dorp en het landelijke buitengebied, nieuwbouw en bestaand,  bij koop, verkoop, huur, verhuur en belegging.

Ad van de Wouw is ook vastgoed taxateur en adviseur met ervaringen voor maatschappelijk vastgoed.

Ik richt mij op een breed terrein van het vastgoed:

Grondzaken | Ruimte voor Ruimte | CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap | WOZ | Planontwikkeling | Onteigening en planschade | Herontwikkeling | Landelijk Gebied | Erfpacht en Pacht | Recreatie sport en golf |Buitengebied | Kerkgebouw | transformatie VAB | Planadvies | Waarderingen voor woningcorporaties | Rechtbank deskundige | Bedrijfsmatig en Commercieel onroerend goed |  Vastgoed van gemeente provincie en waterschap | Bijzondere objecten | Taxatie | Woningmarktrapportage.

Naast de taxatiewerkzaamheden kunnen wij u ook uitstekend van dienst zijn bij het adviseren van uw vastgoed vraagstukken. Dit kan betrekking hebben op strategische keuzes, aan- en/of verkoopbeslissingen danwel huur en/of verhuur van vastgoed.

Door het begeleiden van de transformatie van kerkgebouw naar school / kindcentrum is op dit terrein ruime ervaring opgedaan.

Door betrokkenheid bij woningcorporaties is er bekendheid met  waardering en financiering van woningcorporaties en zorgvastgoed met de actuele thema’s hierbij.

Ad van de Wouw is veelzijdig taxateur. Ervaring met (Europese) subsidies voor maatschappelijk vastgoed, en bijzondere objecten.

Opdrachten worden uitgevoerd voor en op naam van Naber Bedrijfshuisvesting B.V.