Landelijk en agrarisch vastgoed

Landelijk & agrarisch vastgoed

Landelijk & agrarisch vastgoed

Als daartoe gecertificeerd taxateur adviseer, en begeleid ik belanghebbenden bij vastgoedzaken in het buitengebied.

Door de opgedane  kennis en ervaring, ben ik inzetbaar voor diverse vraagstukken. Advies en taxatie over voorgenomen aankoop of verkoop? strategie? herstructurering? Ruimte voor Ruimte? bedrijfsovername, fiscaliteit, zonneakker en nog veel meer.

Tot Landelijk Vastgoed hoort ook vastgoed in het buitengebied voor sport en recreatie, horeca, natuur en landgoed, buiten wonen, hulpbedrijven en aan het buitengebied verwant commercieel vastgoed.

Er is ervaring opgedaan in onderhandelen met de overheid over de schadeloosstelling bij onteigening voor infrastructuur, dorps- en stadsuitbreiding, natuurontwikkeling en milieuwetgeving, onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming.

De ervaringen zijn opgedaan is de voorafgaande functies als directeur en senior makelaar bij achtereenvolgens Penners & Schoenmakers, Meeùs Makelaars en Hypodomus.

Het werkgebied op dit terrein strekt zich uit over geheel Brabant.

Opdrachten worden uitgevoerd voor en op naam van Naber Bedrijfshuisvesting B.V.